Meer informatie over lood in drinkwater

Onderzoeken en berichten over lood en loden leidingen

 

Lead poisoning and health, World Health Organization, 22-8-2019

De voornaamste bevindingen van dit onderzoek naar de impact van lood op het lichaam staan hier:

  • Lead is a cumulative toxicant that affects multiple body systems and is particularly harmful to young children.
  • Lead in the body is distributed to the brain, liver, kidney and bones. It is stored in the teeth and bones, where it accumulates over time. Human exposure is usually assessed through the measurement of lead in blood.
  • Lead in bone is released into blood during pregnancy and becomes a source of exposure to the developing fetus.
  • There is no level of exposure to lead that is known to be without harmful effects.
  • Lead exposure is preventable.

Link

 Advies loden leidingen, Gezondheidsraad, 06-11-2019

Dit is het rapport waardoor lood weer onder de aandacht is gekomen. Uit dit onderzoek kwam dat lood al bij veel lagere concentraties schadelijk is voor kinderen dan men voorheen dacht. Ook blijkt dat de aandacht is verslapt vanwege het nalaten van informeren (door overheden) en dat hernieuwde aandacht nodig was.

Link

Bespreking rapport Gezondheidsraad door GGD, 26-11-2019

Lood in kraanwater: oud probleem, nieuwe inzichten. In een  Interview met dr. Fred Woudenberg, manager van de afdeling leefomgeving bij de GGD in Amsterdam en sinds 2013 voorzitter van de Commissie Signalering gezondheid en milieu. Conclusie: het probleem is er altijd geweest, de aandacht er voor niet.

Link

Uitspraak rechtbank loden leidingen en huurverlaging Amsterdam

Rechtbank Amsterdam, 29-01-2021, Huurders van Ymere hebben een rechtszaak gewonnen. Zij hebben metingen gedaan bij  Eurofins (het lab waar Water-Lab test) welke als gelijk zijn beoordeeld aan het meetbedrijf van Ymere. Er is beoordeeld dat er sprake is van een gebrek. De Kantonrechter heeft bepaald dat de huurders 5 maanden lang (tot het euvel was verholpen) recht hebben op 60% huurkorting.

Link

Als je meer wilt lezen over wat er in de Tweede Kamer wordt geschreven en besproken over loden leidingen vind je het overzicht hier: Link

Loden leidingen besproken in tweede kamer, acties lood in drinkwater

Tweede kamer der staten-generaal, 27-08-2020, BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN VOOR MEDISCHE ZORG. In deze brief wordt uitgelegd wat de centrale overheid heeft besloten om te gaan doen aan het loodprobleem. Zij gaan harder inzetten op het informeren van de risicogroepen over lood. Er wordt aangedrongen bij gemeenten om hun inwoners in oude panden op de hoogte te brengen van het mogelijk risico, en de acties die zij kunnen nemen. Er wordt overlegd met de woningbouwcorporaties en druk op hen gelegd om tot sneller verhelpen te komen. Loden leidingen worden niet verboden bij het bouwbesluit.

Link

Vraag vanuit Tweede Kamerlid Nijboer voor extra middelen actieplan

Tweede Kamerlid Nijboer vraagt in dit amendement voor extra middelen voor het ontwikkelen van een aanvalsplan loden leidingen. Hij vraagt €300.000 ten behoeve van het ontwikkelen van een aanvaslplan loden leidingen.

Link

Rijksoverheid: Rapport Drinkwaterkwaliteit 2019 op basis van drinkwaterbedrijven

Vanaf pagina 19 gaat het over lood en loden leidingen. Te zien is bijvoorbeeld dat Waternet het meest overschrijdingen heeft van de norm voor lood, gevolgd door PWN, Dunea en Waterbedrijf Groningen. Het drinkwaterbedrijf is niet verantwoordelijk voor loden leidingen bij de mensen thuis, tenzij het in de aanvoer tot de watermeter ligt.

Link

Brief en antwoorden op Kamervragen, Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, 16 maart 2020

Brief en antwoorden op kamervragen loden leidingen. Hier lees je een soort vraag en antwoord samenvatting van drie ingezonden brieven door- en aan de regering. Vooral interessant is welke vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld Wat gaat u doen met het advies van de Gezondheidsraad om de norm te verlagen van tien microgram naar vijf microgram lood per liter?”

Link

KWR Water Research Institute, 1995, onderzoek naar doorstroomadvies

Het KWR is het instituut waarop de meeste onderzoeken en nieuwsberichten zijn gebaseerd. Op basis van praktijkgegevens is in dit rapport getest of 1 à 2 minuten doorstromen leidt tot loodgehalten die gemiddeld genomen lager zijn dan 10 microgram per liter. Dit kon niet worden geconcludeerd. Daarom kan je als je loden leidingen hebt niet vertrouwen op het doorspoelen van loden leidingen.

Link

Gemeentepagina over loden leidingen

De Gemeente Amsterdam heeft een pagina ingericht over Loden leidingen. Hier lees je ook welke raadsbrieven zijn gestuurd en wie hier wat over te zeggen heeft. Ook zijn de resultaten in te zien van de metingen op het vastgoed van de gemeente: 39 kinderdagverblijven zijn positief getest op lood (tussen 2 en 10 microgram per liter).

Link

Enquete loden leidingen onder verhuurders Amsterdams vastgoed

Enquete loden leidingen in particuliere woningen. Onderzoek, Informatie, en Statistiek. Enkele inzichten uit deze enquete zijn:

  • 80% van de huurders heeft hun huisbaas niet benaderd over loden leidingen
  • 12% van de verhuurders weet dat er loden leidingen in zijn/haar vastgoed aanwezig is. 47% weet dit niet zeker.
  • 5% is niet van plan dit te onderzoeken, 52% wel, en 43% weet het niet

Link

 Raadsbrief loden leidingen, 13-10-2020

Deze brief is geschreven door de regisseur loden leidingen van de Gemeente Amsterdam, aan de ledenraad, om hen te informeren over de stand van zaken. Hier is te lezen welke gesprekken met woningcorporaties zijn gevoerd, dat er een brief naar 24.000 verhuurders is gestuurd over de mogelijkheid van loden leidingen in hun vastgoed, maar ook dat harde handhaving niet mogelijk is.

Link

Grote steden willen verbod op loden waterleidingen in alle gebouwen, NOS – 11-06-2020 

"Met de kennis van nu over de gezondheidsrisico's, en de maatschappelijke onrust daarover, vinden wij het niet langer verantwoord ons geheel te verlaten op eigen verantwoordelijkheid en vrijwilligheid van gebouweigenaren", schrijven de steden in de brief.  Hier de link naar de brief (Brief G5 )

Link

Huurverlaging door loden leidingen, Parool, 25-februari 2021

Huurverlaging in Amsterdam om lood in drinkwater. Vijftien huurders in Amsterdam hebben een korting gekregen van 60% op hun huur, vanwege loden leidingen.

Link

Overige artikelen in de krant over loden leidingen

Bacteriën in kraanwater Zevenaar-Zuid, Didam, en Doorn – Vitens

14/08/2023

Ook bacteriën in kraanwater Zevenaar-Zuid: drie minuten koken voor het drinken Zondag 14 augustus 2023 Op 11 augustus heeft Vitens een lichte verontreiniging met enterococcen aangetroffen in een drinkwaterreservoir in Didam. Naar aanleiding van de lichte verontreiniging in Didam, heeft Vitens onderzoek ingesteld naar de oorzaak. Ook hebben we de […]

Kabinet verbiedt loden leidingen voor huurwoningen en scholen

04/02/2022

Het PAROOL:Er komt een verbod op het gebruik van loden leidingen voor drinkwater in huurwoningen, basisscholen en kinderopvangcentra, schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). 4 februari 2022 De Gezondheidsraad had hiertoe eerder geadviseerd omdat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik, vooral voor baby’s en kinderen. Het is nog […]

04-05-2021 – Minister Ollongren zet aan tot grootscheepse tracering van loden leidingen

04/05/2021

In Nederland zijn nog steeds loden leidingen in gebruik voor drinkwater. Dat is onwenselijk, want door de loden leidingen kunnen er giftige deeltjes in het drinkwater komen. Daarom wordt al decennia lang ingezet op vervanging van loden leidingen. Het lastige hierbij is dat niet exact bekend is waar loden leidingen […]

Parool – 26-3-2021: Gemeente start bijna 70 zaken tegen verhuurders

30/04/2021

In 111 woningcomplexen met zo’n 800 particulier verhuurde woningen zijn loden leidingen gevonden. Omdat sommige verhuurders zelfs na aandringen geen wil vertonen om de leidingen te vervangen gaat de gemeente dit via de rechter proberen. Hoewel er geen verbod is op loden leidingen, wil wethouder Laurens Ivens (Wonen) toch ingrijpen. […]

NOS – 30-05 2021: Gemeente Amsterdam wacht niet meer af

30/04/2021

De gemeente Amsterdam is niet tevreden over het tempo waarmee loden drinkwaterleidingen worden vervangen en komt daarom zelf in actie. Een verbod op de schadelijke leidingen blijft vooralsnog uit en loodgieters krijgen nauwelijks verzoeken om loden leidingen te vervangen. Wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen) gaat daarom met Stichting !WOON op […]

Geen lood meer in PVC leidingen – Cobouw

14/02/2020

Een voorstel om tot 2 procent lood toe te staan in gerecycled pvc voor (water)leidingen is afgeschoten door het Europees Parlement. De risico’s voor de volksgezondheid en het milieu zijn te groot, vindt een meerderheid van de parlementariërs (394 tegen 241). De Europese Commissie moet het plan nu herzien. Fabrikanten […]

Zeker 165 gemeenten weten niets over lood in waterleiding

10/02/2020

Zeker 165 gemeenten weten niets over lood in waterleiding NOS, 07-02-2020 Op zijn minst 165 Nederlandse gemeenten weten niet of er binnen de eigen grenzen nog gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS. Vermoedelijk is het aantal gemeenten dat geen zicht heeft op het […]

Gemeente: ‘Die loden waterleidingen moeten eruit, overal’

25/01/2020

Gemeente: ‘Die loden waterleidingen moeten eruit, overal’ -Algemeen Dagblad, 21-01-2020- Loden drinkwaterleidingen moeten snel overal tot het verleden gaan behoren. Het stadsbestuur start daarvoor ‘een grote operatie’. ‘Wij hebben Ymere hierop aangesproken. Twee of drie jaar de tijd nemen, vinden wij niet kunnen.’ Het laat ook wethouders niet onberoerd: honderden […]

Rotterdam en Utrecht gaan loden waterleidingen controleren

25/01/2020

Rotterdam en Utrecht gaan loden waterleidingen controleren – Algemeen Dagblad, 24-01-2020 – Utrecht en Rotterdam gaan een grootscheepse controle uitvoeren bij gemeentelijke gebouwen om vast te stellen of er sprake is van loden waterleidingen. Dat zeggen de gemeenten tegen de NOS. Water uit loden leidingen kan schadelijk zijn voor de […]

Gezondheidsraad: Vervang sneller risicovolle loden waterleidingen

06/11/2019

NU.nl – De Gezondheidsraad adviseert huiseigenaren meer haast te maken met het vervangen van loden waterleidingen in oude huizen. Een klein deel van de bevolking heeft door de oude leidingen nog te maken met een te hoge blootstelling aan lood via het kraanwater. Dit kan voor bepaalde groepen gevaarlijk zijn. De overheid […]