Wanneer lood testen?

Moet ik mijn water testen op lood?

Dit hoeft zeker niet altijd. Lees deze pagina goed door en je weet of je er goed aan doet een meting te doen.

RISICOGROEP

Lood heeft vooral impact op groeiende hersenen. Volgens de publicatie van de gezondheidsraad (2019) is er daardoor een risicogroep waarbij het van belang is loodinname zo veel mogelijk te beperken:

  • Kinderen tot 7 jaar
  • Zwangere vrouwen

THUISSITUATIE

Bestaande bouw vóór 1960: er is kans dat de leidingen van lood zijn. Je doet er goed aan te testen. Ook na (vroegere) verbouwingen is er kans dat men een leiding heeft laten zitten.

Bestaande bouw ná 1960: de kans is zeer klein dat er loden leidingen aanwezig zijn in jouw huis. Het zou kunnen dat het stuk tussen de watermeter en de straat nog van lood is. Dit kun je bekijken zonder test (zie filmpje onder aan de pagina)

Nieuwbouwwoningen: tot een jaar na ingebruikname kunnen leidingen en kranen nog lood afgeven. Je doet er goed aan te testen op lood voordat je kraanwater aan jouw (jonge) gezin geeft.

Creche, BVO, kinderopvang en lood: de meesten hebben intussen een loodonderzoek uitgevoerd. Vraag hiernaar om zeker te zijn dat jouw kind geen lood inneemt.

 

Waarom is lood schadelijk en waarom is het effect van lood op kinderen en zwangere vrouwen groter?

Volgens de Gezondheidsraad is lood schadelijker
voor de gezondheid dan voorheen werd gedacht. Opvallend is de conclusie dat ook
mensen in nieuwbouwwoningen een risico lopen. De Europese Raad heeft in 2019
voorgesteld om een halvering van de norm lood in drinkwater van 10μg/l naar
5μg/l door te voeren[ii]. Water-lab heeft een aantal tests uitgevoerd in een nieuwbouwwijk in Rotterdam welke enkele maanden in gebruik was. De loodwaarde was hoger dan de nieuw voorgestelde norm van 5 microgram per liter. In ons zoekwerk  hebben wij nog geen goede onderzoeken kunnen vinden over nieuwbouwwijken.
Er zijn woningen in Nederland met gemeten waardes van 60 μg/l [iii] tot zelfs 135 μg/l[iv]. Veel bewoners zijn
onbewust van het risico in hun drinkwater. Bij ongeboren kinderen wordt het
effect vergroot, zwangere vrouwen dienen extra op te passen. Dit is omdat jonge kinderen relatief veel water drinken ten opzichte van hun lichaamsgewicht. Hun darmen nemen ook sneller zware metalen op.


Risico bij langdurige blootstelling aan lood

Het risico bij langdurige blootstelling aan lood [v]+[vi]:

  • Risico van een verlaagd IQ (bij kinderen tot 8 jaar tot 5 IQ punten minder)
  • Chronische nierziekte (volwassenen)
  • Hart- en vaataandoeningen (volwassenen)

In zeldzamere gevallen [vii]:

  • Schade aan maag en ingewanden
  • Bloedarmoede
  • Aantasting zenuwstelsel
  • Groeistoornissen
  • Verminderde vruchtbaarheid

Het is belangrijk om te weten wat de
situatie is in en rond jouw huis. Zo kan je indien nodig de juiste stappen
zetten. Elk huis kan een andere opzet van leidingen hebben – een gemeten
concentratie bij de buren is geen garantie voor een loodvrij huis.


Bestaande bouw ook na renovatie
risico

Er zijn nog steeds woningen waar – ook na verbouwing –
loden leidingen aanwezig zijn. Het is gebleken dat zelfs relatief korte loden
leidingen tot hoge concentraties in het water kunnen leiden. Loden leidingen
zijn vaak deels verborgen en/of onbekend bij bewoners. Waterleidingbedrijven hebben bijna al hun leidingnetten herzien op lood. Wat blijkt is dat het stuk tussen de leiding in de straat en de watermeter soms is laten liggen omdat de bewoners niet thuis waren. Dit kan voor een verhoogde loodconcentratie zorgen.


Nieuwbouw vooral bij
ingebruikname risico

Opvallend is dat ook lood- en koperlegeringen in nieuwe leidingen en kranen de eerste maanden na installatie ook voor verhoogde concentraties lood in kraanwater kunnen zorgen. In een studie van het RIVM
bleek dat 1 op de 7 woningen na een half jaar in gebruik te zijn geweest nog steeds meer dan 10 mg/l lood in het water had[viii]. Ook uit metingen bij Water-lab in een nieuwbouwproject in Rotterdam bleek er te veel lood in het water aanwezig te zijn om veilig te kunnen geven aan de risicogroep.

 

Zelf op onderzoek? Hoe
herken je lood

Zie het filmpje beneden hoe je kunt zien of jouw leiding van lood is of niet. Let er goed op dat je jouw complete leidingsysteem kunt zien.

Het grootste deel van de waterleidingen zit onder de vloer of in de muur. In de praktijk blijkt dat de buitenleidingen vaak tot de gevel zijn vervangen, dus niet helemaal tot de watermeter. Ook in de muren blijken nog geregeld stukken loden leiding te zitten die niet zijn vervangen. De loodconcentratie is afhankelijk van een aantal factoren, onder andere de lengte van de loden leidingen en de watersamenstelling [ix]

Er zijn een aantal mogelijkheden om te testen op lood. Zo kun je een loodgieter vragen een test te doen, zelf aan de slag met goedkopere indicatie tests, of een laboratoriumtest laten uitvoeren. Volgens de Gezondheidsraad zijn de indicatiestrips nog niet betrouwbaar genoeg om echt op te vertrouwen. Zij geven echter wel een snel en goedkoop idee van de situatie. De tests die je bij Water-lab bestelt worden uitgevoerd in een geaccrediteerd laboratorium. Je kunt er veilig vanuitgaan dat de resultaten kloppen. Daarom staan wij ook bij de website van de GGD Amsterdam als een goede optie om op lood te meten.

Bestel hier onze loodtesten om de loodconcentratie in jouw drinkwater te meten:

Bekijk hier onze testen

Kijk hier het filmpje van Dunea om te leren hoe je loden leidingen herkent:

[i] Om precies te zijn gebruiken
wij inductively coupled
plasma mass spectrometry (ICP-MS)

[ii] Council of the European Union. Proposal
for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of
water intended for human consumption (recast). Brussel, 2019; 6876/19

[iii] Brouwer
S, Slaats N, van Laarhoven K. BTO rapport Citizen Science en Lood. Nieuwegein,
2018; BTO 2018.038

[iv]
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/lood-in-het-water-de-dorpspomp-is-terug-in-amsterdam-noord~b4d7f512/

[v] WHO. Lead in Drinking-water:
Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water
Quality. Geneve, 2011

[vi] U.S. Environmental Protection
Agency. EPA. Integrated Science Assessment for Lead. 2013; EPA/600/R-10/075F

[vii]
https://www.vmm.be/lucht/zware-metalen/zware-metalen-en-je-gezondheid,
geraadpleegd 01-01-2020

[viii] Wuijts
S, Slaats PGG, Versteegh JFM, Meerkerk MA. RIVM. Drinkwaterkwaliteit in
nieuwbouwwoningen. Bilthoven, 2007; 703719023/2007

[ix] WHO. Lead in Drinking-water:
Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water
Quality. Geneve, 2011