Loodfilters: schoon water zonder de leiding te vervangen?

loodvrij kraanwater

Huur een waterfilter tot de leidingen zijn vervangen

Wij krijgen veel vragen van klanten over waterfilters. Is een waterfilter niet een goede oplossing om op lood te filteren? Het lijkt een mooie oplossing om de tijd te overbruggen tot de leidingen zijn vervangen en dus de moeite waard om uit te zoeken welke filters nu wel en niet goed werken. Water-Lab heeft onderzoek gedaan naar de theorie en de praktijk. Het Nederlandse KWR heeft ook onderzoek gedaan naar waterfilters en kannen. Ook hebben wij zwaar vervuild water getest in loodfilters. Deze hebben wij ook bij mensen thuis getest op werking. Degene die het best werken durven wij hier aan te bieden, mét loodtest zodat je direct ziet of het filter naar verwachting werkt. Als je niet tevreden bent over de werking in jouw situatie kan je de filter kosteloos terugsturen.

Ja dit is mogelijk maar het is per situatie verschillend hoe goed en hoe lang het filter werkt. Zuurtegraad van het water, opgeloste deeltjes, en natuurlijk loodgehalte hebben allen een effect op hoe goed een filter werkt. De capaciteit van een filter (vooral de grootte) bepaalt hoe lang het filter het vol houdt.

Volgens het KWR zijn loodfilters een tijdelijke oplossing voor acute situaties met loden leidingen. Tijdelijk – omdat het renoveren van loden leidingen altijd een betere oplossing is. Ook op lange termijn is het vervangen van loden leidingen de goedkoopste oplossing die zekerheid geeft dat al het lood weg is. KWR - werken loodfilters

Ymere heeft praktijktesten gedaan met loodfilters. Daar blijkt dat het in sommige situaties uitstekend werkt maar in andere situaties niet.  Omdat het niet altijd  bij iedereen werkt geven zij geen loodfilters aan hun huurders. Ymere - loodfilters niet bij iedereen goed

Let op: met een TDS filter meet je niet hoeveel lood of andere schadelijke stoffen zijn opgelost in het water... Het meet iets anders. Onder lees je meer.

 

Hoe kan ik een waterfilter huren als ik loden leidingen heb

Je kunt bij Water-Lab een waterfilter huren. Het is namelijk een tijdelijke oplossing tot jouw leidingen zijn vervangen. Daarna heb je hem niet meer nodig. Waarom zou je die moeten kopen? Wij sturen je elke drie maanden een nieuw cartridge op. Wanneer je er klaar mee bent, bijvoorbeeld als je nieuwe leidingen hebt, stuur je alles terug en stopt de huurovereenkomst. Lekker makkelijk en duidelijk.

Als je op de knop beneden drukt kan je zo'n filter bestellen en zie je hoe het werkt met betalingen.