Meer informatie over lood in drinkwater

Onderzoeken en berichten over lood en loden leidingen

 

Lead poisoning and health, World Health Organization, 22-8-2019

De voornaamste bevindingen van dit onderzoek naar de impact van lood op het lichaam staan hier:

  • Lead is a cumulative toxicant that affects multiple body systems and is particularly harmful to young children.
  • Lead in the body is distributed to the brain, liver, kidney and bones. It is stored in the teeth and bones, where it accumulates over time. Human exposure is usually assessed through the measurement of lead in blood.
  • Lead in bone is released into blood during pregnancy and becomes a source of exposure to the developing fetus.
  • There is no level of exposure to lead that is known to be without harmful effects.
  • Lead exposure is preventable.

Link

 Advies loden leidingen, Gezondheidsraad, 06-11-2019

Dit is het rapport waardoor lood weer onder de aandacht is gekomen. Uit dit onderzoek kwam dat lood al bij veel lagere concentraties schadelijk is voor kinderen dan men voorheen dacht. Ook blijkt dat de aandacht is verslapt vanwege het nalaten van informeren (door overheden) en dat hernieuwde aandacht nodig was.

Link

Bespreking rapport Gezondheidsraad door GGD, 26-11-2019

Lood in kraanwater: oud probleem, nieuwe inzichten. In een  Interview met dr. Fred Woudenberg, manager van de afdeling leefomgeving bij de GGD in Amsterdam en sinds 2013 voorzitter van de Commissie Signalering gezondheid en milieu. Conclusie: het probleem is er altijd geweest, de aandacht er voor niet.

Link

Uitspraak rechtbank loden leidingen en huurverlaging Amsterdam

Rechtbank Amsterdam, 29-01-2021, Huurders van Ymere hebben een rechtszaak gewonnen. Zij hebben metingen gedaan bij  Eurofins (het lab waar Water-Lab test) welke als gelijk zijn beoordeeld aan het meetbedrijf van Ymere. Er is beoordeeld dat er sprake is van een gebrek. De Kantonrechter heeft bepaald dat de huurders 5 maanden lang (tot het euvel was verholpen) recht hebben op 60% huurkorting.

Link

Als je meer wilt lezen over wat er in de Tweede Kamer wordt geschreven en besproken over loden leidingen vind je het overzicht hier: Link

Loden leidingen besproken in tweede kamer, acties lood in drinkwater

Tweede kamer der staten-generaal, 27-08-2020, BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN VOOR MEDISCHE ZORG. In deze brief wordt uitgelegd wat de centrale overheid heeft besloten om te gaan doen aan het loodprobleem. Zij gaan harder inzetten op het informeren van de risicogroepen over lood. Er wordt aangedrongen bij gemeenten om hun inwoners in oude panden op de hoogte te brengen van het mogelijk risico, en de acties die zij kunnen nemen. Er wordt overlegd met de woningbouwcorporaties en druk op hen gelegd om tot sneller verhelpen te komen. Loden leidingen worden niet verboden bij het bouwbesluit.

Link

Vraag vanuit Tweede Kamerlid Nijboer voor extra middelen actieplan

Tweede Kamerlid Nijboer vraagt in dit amendement voor extra middelen voor het ontwikkelen van een aanvalsplan loden leidingen. Hij vraagt €300.000 ten behoeve van het ontwikkelen van een aanvaslplan loden leidingen.

Link

Rijksoverheid: Rapport Drinkwaterkwaliteit 2019 op basis van drinkwaterbedrijven

Vanaf pagina 19 gaat het over lood en loden leidingen. Te zien is bijvoorbeeld dat Waternet het meest overschrijdingen heeft van de norm voor lood, gevolgd door PWN, Dunea en Waterbedrijf Groningen. Het drinkwaterbedrijf is niet verantwoordelijk voor loden leidingen bij de mensen thuis, tenzij het in de aanvoer tot de watermeter ligt.

Link

Brief en antwoorden op Kamervragen, Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, 16 maart 2020

Brief en antwoorden op kamervragen loden leidingen. Hier lees je een soort vraag en antwoord samenvatting van drie ingezonden brieven door- en aan de regering. Vooral interessant is welke vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld Wat gaat u doen met het advies van de Gezondheidsraad om de norm te verlagen van tien microgram naar vijf microgram lood per liter?”

Link

KWR Water Research Institute, 1995, onderzoek naar doorstroomadvies

Het KWR is het instituut waarop de meeste onderzoeken en nieuwsberichten zijn gebaseerd. Op basis van praktijkgegevens is in dit rapport getest of 1 à 2 minuten doorstromen leidt tot loodgehalten die gemiddeld genomen lager zijn dan 10 microgram per liter. Dit kon niet worden geconcludeerd. Daarom kan je als je loden leidingen hebt niet vertrouwen op het doorspoelen van loden leidingen.

Link

Gemeentepagina over loden leidingen

De Gemeente Amsterdam heeft een pagina ingericht over Loden leidingen. Hier lees je ook welke raadsbrieven zijn gestuurd en wie hier wat over te zeggen heeft. Ook zijn de resultaten in te zien van de metingen op het vastgoed van de gemeente: 39 kinderdagverblijven zijn positief getest op lood (tussen 2 en 10 microgram per liter).

Link

Enquete loden leidingen onder verhuurders Amsterdams vastgoed

Enquete loden leidingen in particuliere woningen. Onderzoek, Informatie, en Statistiek. Enkele inzichten uit deze enquete zijn:

  • 80% van de huurders heeft hun huisbaas niet benaderd over loden leidingen
  • 12% van de verhuurders weet dat er loden leidingen in zijn/haar vastgoed aanwezig is. 47% weet dit niet zeker.
  • 5% is niet van plan dit te onderzoeken, 52% wel, en 43% weet het niet

Link

 Raadsbrief loden leidingen, 13-10-2020

Deze brief is geschreven door de regisseur loden leidingen van de Gemeente Amsterdam, aan de ledenraad, om hen te informeren over de stand van zaken. Hier is te lezen welke gesprekken met woningcorporaties zijn gevoerd, dat er een brief naar 24.000 verhuurders is gestuurd over de mogelijkheid van loden leidingen in hun vastgoed, maar ook dat harde handhaving niet mogelijk is.

Link

Grote steden willen verbod op loden waterleidingen in alle gebouwen, NOS – 11-06-2020 

"Met de kennis van nu over de gezondheidsrisico's, en de maatschappelijke onrust daarover, vinden wij het niet langer verantwoord ons geheel te verlaten op eigen verantwoordelijkheid en vrijwilligheid van gebouweigenaren", schrijven de steden in de brief.  Hier de link naar de brief (Brief G5 )

Link

Huurverlaging door loden leidingen, Parool, 25-februari 2021

Huurverlaging in Amsterdam om lood in drinkwater. Vijftien huurders in Amsterdam hebben een korting gekregen van 60% op hun huur, vanwege loden leidingen.

Link

Overige artikelen in de krant over loden leidingen

drinkwater testen

Loden waterleidingen

06/11/2019

GGD Amsterdam – Lood in drinkwater is ongezond voor jonge kinderen. Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. Woningen gebouwd voor 1945 kunnen nog loden waterleidingen bevatten. Heeft u nog loden leidingen in huis? Laat deze dan vervangen. Ook bij nieuwe kranen en koppelstukken van […]

drinkwater

Kun je via kraanwater te veel lood binnenkrijgen?

06/11/2019

Voedingscentrum – Bijna al het kraanwater in Nederland is veilig om te drinken. Er zijn wetten voor de maximale hoeveelheid lood. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Er kan te veel lood in het kraanwater zitten: als je nog loden leidingen in je woning hebt. de eerste 3 maanden dat […]

Waarom is lood schadelijker voor kinderen tot 8 jaar?

06/11/2019

GGD Gezonde Leefomgeving – Jonge kinderen zijn gevoeliger voor lood omdat:• zij veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht;• hun darmen makkelijker lood opnemen dan de darmen van volwassenen;• lood bij jonge kinderen de hersenbarrière kan passeren;• de hersenen bij jonge kinderen nog sterk in ontwikkeling zijn. Kinderen hebben door […]

Lood in kraanwater soms te hoog

06/11/2019

RIVM – Kraanwater uit oude loden waterleidingen zorgt voor een belangrijk deel van de totale dagelijkse blootstelling aan lood. Ook in huizen met nieuwe leidingen en kranen, kan dit de eerste maanden het geval zijn. Bewoners krijgen in deze situaties meer lood binnen dan wat als veilig wordt beschouwd. Zij kunnen […]

Woon je in een oud huis? Pas dan op voor loden waterleidingen

06/11/2019

Trouw – Nederland telt nog steeds te veel loden waterleidingen, vindt de Gezondheidsraad. Dat leidt bij kinderen tot hersenschade. Loden drinkwaterleidingen vormen in Nederland nog steeds een risico voor kinderen tot 7 jaar en ongeborenen. Daarvoor waarschuwt de Gezondheidsraad woensdag. Volgens een schatting van de raad hebben mogelijk nog 200.000 koopwoningen […]

Gezondheidsraad: vervang loden leidingen, vooral in belang van kinderen

06/11/2019

NOS – De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om huiseigenaren te stimuleren de laatste loden waterleidingen in oude woningen te saneren. Dat kan bijvoorbeeld met een subsidieregeling of een meldingsplicht bij verkoop of verhuur. Uit onderzoek blijkt dat ook lage concentraties lood schadelijker voor de gezondheid kunnen zijn dan gedacht. Dat geldt […]

Loodinname via kraanwater

06/11/2019

De Gezondheidsraad – Over het algemeen is het drinkwater in Nederland van hoge kwaliteit en veilig om te drinken. Maar een beperkt deel van de bevolking heeft nog te maken met hoge blootstelling aan lood via het kraanwater en loopt daardoor gezondheidsrisico’s. Het gaat vooral om bewoners van oude huizen […]

Honderdduizenden mensen krijgen lood binnen via kraanwater

06/11/2019

Het Parool – Honderdduizenden mensen krijgen volgens de Gezondheidsraad mogelijk lood binnen via het kraanwater. De raad waarschuwt niet alleen voor oude, verboden loden leidingen, maar ook voor schadelijk lood in het water van huizen met spiksplinternieuwe leidingen. Tussen de honderd- en tweehonderdduizend woningen in Nederland zijn uitgevoerd met schadelijke loden […]

200.000 woningen hebben ongezonde loden waterleidingen

06/11/2019

RTL Nieuws – Maximaal 200.000 woningen in Nederland hebben nog loden waterleidingen waardoor het drinkwater uit de kraan vervuild kan raken. Een teveel aan lood in het lichaam is niet goed voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Dat zegt Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam en tevens commissievoorzitter van de Gezondheidsraad […]