04-05-2021 – Minister Ollongren zet aan tot grootscheepse tracering van loden leidingen

In Nederland zijn nog steeds loden leidingen in gebruik voor drinkwater. Dat is onwenselijk, want door de loden leidingen kunnen er giftige deeltjes in het drinkwater komen. Daarom wordt al decennia lang ingezet op vervanging van loden leidingen. Het lastige hierbij is dat niet exact bekend is waar loden leidingen nog in gebruik zijn. Met een brief aan alle gemeentes wil minister Ollongren aanzetten tot een grootscheepse tracering van loden leidingen. Want de problematiek moeten we gezamenlijk aanpakken.

Als voorbeeld voor de gekozen aanpak dient de gemeente Amsterdam, waar de bewoners worden opgeroepen om hun leidingen te controleren en, zo nodig, de loden leiding te saneren. De aanpak is zo succesvol gebleken dat andere gemeentes, zoals Den Haag en Utrecht, het voorbeeld reeds zijn gevolgd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept nu met haar brief alle gemeentes in Nederland op om te gaan voor diezelfde aanpak.

Tot 1960 werd lood gebruikt bij de aanleg van drinkwaterleidingen. Toen kwam het inzicht dat lood juist slecht is voor de kwaliteit van het water. Drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de loden leidingen tot aan de voordeur en hebben de sanering van hun leidingen bijna voltooid. Maar achter de voordeur zijn huiseigenaren verantwoordelijk voor de leidingen. Met de brief die minister Ollongren aan gemeentes verstuurt worden voorbeeldbrieven aangereikt voor gemeentes om hun bewoners te wijzen op de gevaren van loden leidingen en hoe je loden leidingen kunt opsporen en saneren.

Wil je meer weten over het beleid van de Rijksoverheid met betrekking tot loden leidingen, lees dan deze Kamerbrief.